Naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za svojo denarnico! Pijmo vodo iz Pipe

Pijmo vodo iz Pipe

Pijmo vodo iz Pipe
Dec /03/2016 Pobuda - Skupaj za boljšo družbo

ZAŽIVELA JE POBUDA SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO – Z NJO KOMUNALNA PODJETJA OB EVROPSKEM TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OPOZARJAJO NA KOLIČINO ZAVRŽENE HRANE

Slovenske Konjice, 21. novembra 2014 – Slovenska komunalna podjetja so prepoznala svojo moč in odgovornost za spodbujanje trajnostnega razvoja družbe ter spreminjanje potrošniškega vedenja. Oblikovala so pobudo Skupaj za boljšo družbo, s katero si prizadevajo, da bi Slovenci zmanjšali količine zavržene hrane, kritično razmišljali o načrtovanih nakupih, pili vodo iz pipe namesto iz plastenk, kupovali več stvari iz druge roke ali si jih izposojali.

Številna komunalna podjetja v Sloveniji so zadnja leta svoje uporabnike predvsem ozaveščala o ločevanju  odpadkov, niso pa se (dovolj) zavedala svoje odgovornosti pri spreminjanju potrošniških vzorcev, ki zvišujejo kakovost življenja in delajo našo družbo boljšo. Zato so stopila skupaj v prizadevanju, da bi Slovenci zmanjšali količine zavržene hrane, kritično razmišljali o načrtovanih nakupih, pili vodo iz pipe namesto iz plastenk ipd. S temi spremembami bi postali bolj odgovorni do sebe, do okolja in ne nazadnje tudi do svoje denarnice.
To so torej sporočila, ki so jih komunalna podjetja na enoten način (prek spletnih mest, položnic, dogodkov, plakatov itd.) začela prenašati svojim uporabnikom in jih spodbujati k spremembi razmišljanja ter vedenja.

V okviru pobude Skupaj za boljšo družbo komunalna podjetja začenjajo tudi z aktivnostmi, ki opozarjajo na problematiko zavržene hrane. To je tudi glavni poudarek letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki poteka od 22. do 30. novembra 2014.

JKP d.o.o. Slovenske Konjice bo v sredo, 26. novembra, v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic postavilo 82 kilogramov hrane in tako pokazalo, koliko hrane vsako leto zavrže povprečni posameznik. Prikaz količin zavržene hrane bo v tednu zmanjševanja odpadkov predstavljen tudi na konjiških osnovnih šolah in gimnaziji. Komunalno podjetje pripravlja tudi praktične napotke, kako zmanjšati količino zavržene hrane. Napotki bodo na voljo na spletni strani www.jkp-konjice.si .
 

Več informacij o pobudi Skupaj za boljšo družbo najdete na tem spletnem naslovu.

V skrbi za okolje!
JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Pobuda - Skupaj za boljšo družbo
Nov /24/2014 O Podjetju

Lastnik Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice je občina ustanoviteljica, občina Slovenske Konjice. JKP d.o.o. je pravni naslednik Komunalnega podjetja Slovenske Konjice p.o., ki je bilo vpisano pri Temeljnem sodišču v Celju, enota v Celju, s sklepom z dne 20.2.1978. Preoblikovalo se je v JKP d.o.o., družbo z omejeno odgovornostjo, z Odlokom o organizaciji javnega podjetja z dne 26.1.1996.

Organi podjetja: uprava, nadzorni svet
Uprava/Direktor:  mag. FRANC Dover univ.dipl.inž.str.
NADZORNI SVET  
predsednik:   FRANC Orešnik
člani :  IVO Trošt,  DARKO Ratajc,  ŠTEFAN Vida,  FREDI Marinšek

ORGANIZIRANOST PODJETJA po PIM, poslovno izidnih mestih
Dejavnosti so organizirane po naslednjih poslovno izidnih mestih, PIM:

 • Vodarina
 • Kanalščina in čiščenje odpadnih voda
 • Odpadki, prodaja zabojnikov in avtopark
 • Pokopališče – najem in vzdrževanje grobov, prodaja grobov
 • Fekalije
 • Vzdrževanje priključkov in števnina
 • Gradbene storitve in prispevek za priključitev na kanalizacijo
 • Vodovodne storitve, izdaja soglasij in prispevek za priključek na vodovod
 • Bazen
 • Usluge javnih del
 • Rogla – počitniški objektO Podjetju
Jun /14/2013 Oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
Območje občine Slovenske Konjice je razdeljeno na 16. krajevnih skupnosti. Znotraj 16. krajevnih skupnosti, občina šteje skupaj 57 naselij, z 15.045 prebivalci (CRP 2010) in
Oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
Maj/21/2013 Pijmo vodo iz Pipe
Evropski teden zmanjševanja odpadkov, letos poteka med 19. in 27. novembrom 2016. Slovenska komunalna podjetja bodo v sklopu projekta Skupaj za boljšo družbo v sredo 23.11.2016izvedla skupen prikaz koliko odpadne embalaže letno proizvede posamezen prebivalec.…
Objavljeno v Novice in obvestila
»Vsaka voda je pri izviru čista, zato E-cikliraj, smeti pobiraj, spoznaj težavo in varuj naravo!« je bil zmagovalni slogan delavnice E-odpadki in naše okolje v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj na…
Objavljeno v Novice in obvestila
 Slovenske Konjice, 21. september 2016 – V sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj so organizatorji projekta ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnim partnerjemJKP d.o.o. Slovenske Konjice občini Slovenske Konjice predali v uporabo 5…
Objavljeno v Novice in obvestila
KDAJ? V soboto 24.9.2016 boste občani Občine Slovenske Konjice imeli možnost oddati nevarne odpadke iz gospodinjstev. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo izvedena na običajen način s premično zbiralnico nevarnih frakcij in strokovno usposobljenim osebjem. Več…
Objavljeno v Novice in obvestila
IZJAVA ZA JAVNOST OB JAVNI PREDSTAVITVI ZAVEZE
Objavljeno v Novice in obvestila
JoomShaper