Obrazec za sporočanje stanja vodomera

Oddaj vlogo

Da