Obrazec za sporočanje stanja vodomera

Načini oddaje

Ne