Vloga za izdajo projektnih pogojev, mnenj k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev (OBR 05 01)