Naročilo postavitve zabojnikov za javno prireditev (OBR 03 03)