Vloga za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč (OBR 04 20)