Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda ali plačevanja storitve praznjenja grezničnih gošč (OBR 04 06)