Izjava lastnika nepremičnine o prevzemu vseh obveznosti plačila neporavnanih računov za komunalne storitve (OBR 04 25)