Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Slovenske Konjice za obdobje 2018 - 2021

3308
Programi
V teku
01.01.2018
31.12.2021